Toán Lớp 5: 6. Khối lớp 5 có 250 học sinh, trong đó số học sinh nam là 100 học sinh. Tìm Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả khối.

Question

Toán Lớp 5: 6. Khối lớp 5 có 250 học sinh, trong đó số học
sinh nam là 100 học sinh. Tìm Tỉ số phần trăm
của số học sinh nữ và số học sinh cả khối.
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 1 tuần 2022-04-13T17:44:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   60%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                                    Giải
  Số học sinh nữ khối 5 có là :
  250 – 100 = 150( H/s nữ)
  Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả khối.
  150 : 250 . 100 = 60%
  Đáp số :60%

 2. $\text{Số học sinh của khối 5 là : }$
  $\text{ 250 – 100 = 150 ( học sinh )}$
  $\text{  Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả khối là : }$
  $\text{150 : 250 x 100 = 60% }$
  $\text{ĐS : ………..}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )