Toán Lớp 5: `6/7` + `3/9` + `5/6` = ? Có 6 người làm 1 công việc hết 36 giờ , hỏi 3 người thì sẽ làm công việc trong bao nhiêu giờ ?

Question

Toán Lớp 5: `6/7` + `3/9` + `5/6` = ?
Có 6 người làm 1 công việc hết 36 giờ , hỏi 3 người thì sẽ làm công việc trong bao nhiêu giờ ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 1 tuần 2022-06-15T01:50:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  6/7 + 3/9 + 5/6
  = 6/7 + 1/3 + 5/6
  = 36/42 + 14/42 + 35/42
  = 85/42
  ____________________
  $\text{6 người gấp 3 người số lần là:}$
  6 : 3 = 2 (lần)
  $\text{3 người làm công việc đó trong số giờ là:}$
  36 xx 2 = 72 (giờ)
  $\text{Đáp số : 72 giờ}$
   

 2. $\text{$\dfrac{6}{7}$+$\dfrac{3}{9}$+$\dfrac{5}{6}$}$
  $\text{=$\dfrac{108}{126}$+$\dfrac{42}{126}$+$\dfrac{105}{126}$}$
  $\text{=$\dfrac{85}{42}$}$
  _______________________________________________________________________________
  $\text{1 người làm việc hết số giờ là}$
  $\text{36×6=216(giờ)}$
  $\text{3 người làm việc hết số giờ là}$
  $\text{216:3=72(giờ)}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )