Toán Lớp 5: 5m 4cm = –cm 275cm = –..dm 720 cm = -…m -cm 7km 8dam = -.km b) 5tấn 4yến =

Question

Toán Lớp 5: 5m 4cm = ……..cm 275cm = ……….dm 720 cm = …….m ….cm 7km 8dam = …..km b) 5tấn 4yến = …..kg 2tạ 7kg = ……..tạ 5m254cm2 = ……cm 27m2 4cm2= …..m2 giúp e với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 6 tháng 2022-06-11T06:51:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  5m 4cm=504cm(5m=500cm)
  275cm = 27,5dm(1dm=10cm=>275cm:10=27,5dm)
  720  cm  =7m20cm(700cm=7m|720cm-700cm=20cm)
  7km8dam =7,08km(100dam=1km=>8dam:100=0,08km)
  5tấn 4yến   =5040kg(5tấn=5000kg|4yến=40kg)
  2tạ 7kg         = 2,07tạ(100kg=1tạ=>7kg:100=0,07tạ)
  5m254cm =754cm(5m=500cm=>500+254=754cm)
  27m^2 4cm^2= 27,004m^2 (4cm^2=0,004m^2)

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  5 m 4 cm = 504 cm
  275 cm = 27,5 dm
  720 cm = 7 m 20 cm
  7 km 8 dam = 7,08 km
  5  tấn  4  yến  =  5040  kg
  2  tạ  7 kg =  2,07  tạ
  5  m 254 cm = 754 cm
  27 m^2 4 cm^2 = 27,0004  m^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )