Toán Lớp 5: 5l nước mắm loại I và 4l nước mắm loại II giá tất cả là 184000 đồng. Nếu mua 10l nước mắm loại I và 12l nước mắm loại II phải trả 43200

Question

Toán Lớp 5: 5l nước mắm loại I và 4l nước mắm loại II giá tất cả là 184000 đồng. Nếu mua 10l nước mắm loại I và 12l nước mắm loại II phải trả 432000 đồng. Tìm giá tiền 1l nước mắm mỗi loại., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 7 ngày 2022-06-16T22:52:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi 1 lít loại I là :a
           1 lít loại II là :b
  Ta có :
  5.a+4.b=184000(đồng)
  ⇒2.(5.a+4.b)=184000.2(đồng)
  10a+8b=368000(đồng)                (1)
  Lại có:
  10a+12b=432000(đồng)                 (2)
  Lấy (2)-(1) ta được:
  10a+12b-(10a+8b)=432000-184000(đồng) 
  10a+12b-10a-8b=248000(đồng)
  4b=248000(đồng)
  b=248000÷4=……….
  Rồi đến tìm a(thay b vào (1) hoặc (2)
  ………………

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
               giải
  5 lít nước mắm loại 1 và 4 lít nước mắm loại 2 giá 184000 đồng (1)
  10 lít nước mắm loại 1 và 12 lít nước mắm loại 2 giá 432000 đồng (2)
  Từ (1): 10 lít nước mắm loại 1 + 8 lít nước mắm loại 2 giá 368000 đồng (3)
  Từ (2) và (3):
  1 lít nước mắm loại 2 giá: (432000−368000):(12−8)=16000 (đồng)
  1 lít nước mắm loại 1 giá: 184000−16000×4):5=24000 (đồng)
             Đ/S:………………..
  chúc học giỏi!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )