Toán Lớp 5: 5km 5m=–..km 5km 5dam=–.km 5km 5hm=–..km

Question

Toán Lớp 5: 5km 5m=……….km
5km 5dam=………km
5km 5hm=……….km, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 1 tuần 2022-06-15T19:38:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $Vy$ $gửi$
  Giải đáp:
  ↓↓↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $5km$ $5m$ = $5.005 km$ (vì 1m=0.001km)
  $5km$ $5dam$ = $5.05km$ (vì 1dam=0.01km)
  $5km$ $5hm$ = $5.5 km$ (vì 1hm=0.1 km)

 2. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
  5km 5m=…..5,005…..km
    $\text{ 5m = 0,005 km}$
  ⇒ $\text{ 5km 5m =5 + 0,005 = 5,005 km}$
  5km 5dam=…..5,05….km
    $\text{ 5dam = 0,05 km}$
  ⇒ $\text{ 5km 5dam = 5 + 0,05 = 5,05 km}$
  5km 5hm=…5,5…….km
    $\text{ 5hm= 0,5 km}$
  ⇒ $\text{ 5km 5hm = 5 + 0,5 = 5,5 km}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )