Toán Lớp 5: `5dm^3 = – cm^3` `54cm = – km` `97km = … dm` `1005cm^2 = … ha` `1000mm = … cm` `=>` Đặt cho đứa em, mất gốc trầm trọng

Question

Toán Lớp 5: `5dm^3 = …. cm^3`
`54cm = …. km`
`97km = … dm`
`1005cm^2 = … ha`
`1000mm = … cm`
`=>` Đặt cho đứa em, mất gốc trầm trọng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 35 phút 2022-06-18T22:27:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 5dm^3=50000cm^3
  54cm=54/100000km
  97km=970000dm
  1005cm^2=1005/100000000ha
  1000mm=100cm
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   5dm3=5000cm3
  54cm=54/5400000km
  97km=970000dm
  1005cm2=1005/100500000000ha
  1000mm=10cm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )