Toán Lớp 5: 530ha=–.km² Bài 2: điền vào chỗ trống A/ Sắp xếp các số 42,47 42,5 41,47 thứ tự từ lớn đến bé? B/ số 206,34 được đọc là Bài3: đi

Question

Toán Lớp 5: 530ha=………km²
Bài 2: điền vào chỗ trống
A/ Sắp xếp các số 42,47 42,5 41,47 thứ tự từ lớn đến bé?
B/ số 206,34 được đọc là
Bài3: điền dấu >,<,= 42 kg 30g.........42,3 2m39cm..........2,39m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 4 ngày 2022-06-18T18:48:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 530ha=………km²
  =>530ha = 5,3 km²
  Vì : 1ha =0,1 km² nên 530ha = 5,3 km
  Bài 2: điền vào chỗ trống
  a, Sắp xếp các số 42,47 ; 42,5 ; 41,47 thứ tự từ lớn đến bé?
  Thứ tự từ lớn đến bé : 42,5 ; 42,47 ; 41,47
  b, số 206,34 được đọc là :
  =>Hai trăm linh sáu phẩy ba mươi tư
  Bài3: điền dấu >,<,=
  42 kg 30g = 42,3kg
  2m39cm = 2,39m
    #mun

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   530ha=5,3km²
  bài2điền vào chỗ trống
  a Lớn đến bé :42,5  ;  42,47 ; 41,47
  b,  đọc 206,34   : Hai trăm linh sáu phẩy ba mươi tư
  bài 3 điền dấu >,<,=
  42 kg 30g < 42,3
  2m39cm = 2,39m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )