Toán Lớp 5: 52.5+28%=… 24m43cm=-..m Biết 25% của một số là 120.Tìm số đó.

Question

Toán Lớp 5: 52.5+28%=…
24m43cm=……m
Biết 25% của một số là 120.Tìm số đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 2 tháng 2022-03-19T06:55:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 52,5 + 28% = 80,5%
  24m43cm= 2443 m
  Biết 25% của một số là 120.Tìm số đó.
  Số đó là: 
  120 : 25 x 100 = 480
           Đáp số: 480
   

 2. Giải đáp:
  52,5+28%=80,5%
  24m 43cm=24,43m
  Bài giải:
  Số đó là:
  120:25 x 100=480
  Đáp số:480
  Cho mik 5sao+tim+haynhat nhé
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )