Toán Lớp 5: 5) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm a, 37dm2 = … m2 9dm2 = … m2 5cm2 = dm2 45mm2 = cm2 6dm2 3cm2 = … dm2

Question

Toán Lớp 5: 5) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
a, 37dm2 = … m2
9dm2 = … m2
5cm2 = dm2
45mm2 = cm2
6dm2 3cm2 = … dm2
56cm2 72mm2 = … cm2
6) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
a, 6871m2 = … ha
7000m2 = … ha
b, 2ha = … km2
30 ha = … km2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 9 tháng 2022-03-21T14:40:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  5) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

  a, 37dm2 = 3700 m2

      9dm2 = 900 m2

      5cm2 = 500 dm2

      45mm2 = 4500 cm2

      6dm2 3cm2 = 6,3 dm2

      56cm2 72mm2 = 56,72 cm2

  6) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm 

      a, 6871m2 = 0,6871 ha

          7000m2 = 0,7 ha

      b, 2ha = 0,02 km2

          30 ha = 0,3 km2

 2. Giải đáp: 5.37dm2=0,37m2 

               9dm2=0,09m2

               5cm2=0,05dm2

                45mm2=0,45cm2

                 6dm23cm2=6,03dm2\

                  56cm272mm2=56,72cm2

  bài 6

  6871m2=0,6871ha

  7000m2=0,7ha\

  2ha=0,02km2

  30ha=0,3km2    

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )