Toán Lớp 5: 5: Một thửa ruộng HCN có chu là 0,5km. Chiều rộng bằng 3/7 chiều dài. a. Tính diện tích thửa ruộng đó băng mét vuông và héc – ta b.Trê

Question

Toán Lớp 5: 5: Một thửa ruộng HCN có chu là 0,5km. Chiều rộng bằng 3/7
chiều dài.
a. Tính diện tích thửa ruộng đó băng mét vuông và héc – ta
b.Trên thửa ruộng đó người ta có cây lúa, cứ 100m 2 thì thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu
hoạch được bao nhiêu tấn thóc., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 5 ngày 2022-06-17T11:02:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Đổi 0,5km=500m
  Nửa chu vi của hình chữ nhật là:
            500:2=250 (m)
  Ta có sơ đồ như hình vẽ:
  Tổng số phần bằng nhau là:
            3+7=10 (phần)
  Chiều rộng của thửa ruộng là:
            250:10×3=75 (m)
  Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:
            250:10×7=175 (m)
  Diện tích của thửa ruộng là:
            75×175=13125 ()
  13125m2=1,3125ha
  b) Đổi 50kg=0,05 tấn
  Thửa ruộng đó thu hoạch được số tấn thóc là:
            13125:100×0,05=6,5625 (tấn)
                                            Đáp số: a) 13125m2  1,3125ha
                                                          b) 6,5625 tấn
  mình xin ctlhn nếu đúng ạ

 2. Chiều rộng thửa ruộng HCN là:
        0,5 × $\frac{3}{7}$ = 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )