Toán Lớp 5: 5,9dm² = -.dm² -.cm² 8kg6g = 8,006-..

Question

Toán Lớp 5: 5,9dm² = …..dm² …..cm²
8kg6g = 8,006……, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 2 tuần 2022-01-12T13:06:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 5,9 dm2 = 5 dm2 90 cm2

  5,9 dm2 = 5 dm2 + 0,9 dm2 

  → 0,9 dm2 = 90 cm2

  → 8 kg 6 g = 8,006 kg

  → 8 kg = 8000 g + 6 g = 8006 g

  → 8006 g = 8,006 kg nên điền kg

   

 2. Giải đáp `+` Lời giải và giải thích chi tiết:

  `5,9 dm^2 = 5 dm^2 90 cm^2`

  `8kg 6g = 8,006kg`

  Áp dụng:

  `1dm^2 = 100cm^2`

  `1kg = 1000g`

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )