Toán Lớp 5: 5,6×2+2,8+11,2×2-48,5 tính bằng cách thuận tiện nhất

Question

Toán Lớp 5: 5,6×2+2,8+11,2×2-48,5
tính bằng cách thuận tiện nhất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 1 tháng 2022-12-21T09:00:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất :
  5,6 x 2+ 2,8 + 11,2 x 2 – 48,5
  = 5,6 x 2+ 2,8 x 4 x 2 + 11,2 x 2 – 48,5 x 2
  = 5,6 x 2 + 11,2 x 2 + 11,2 x 2 – 24,25 x 2
  = ( 5,6 + 11,2 + 11,2 – 24,25 ) x 2
  = 3,75 x 2
  = 7,5

 2. 5,6 x 2+ 2,8 + 11,2 x 2 – 48,5
  = 5,6 x 2+ 2,8 x 4 x 2 + 11,2 x 2 – 48,5 x 2
  = 5,6 x 2 + 11,2 x 2 + 11,2 x 2 – 24,25 x 2
  = ( 5,6 + 11,2 + 11,2 – 24,25 ) x 2
  = 3,75 x 2
  = 7,5
  #wicd 2
  xin hn ạ
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )