Toán Lớp 5: 5,280:12 1,68:2,1 0,6:0,12 Lm học dọc vs ạ

Question

Toán Lớp 5: 5,280:12
1,68:2,1
0,6:0,12
Lm học dọc vs ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 6 tháng 2022-06-11T10:32:27+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. 5,280:12=0,44
    1,68:2,1=0,8
    0,6:0,12=5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )