Toán Lớp 5: 4tấn 23kg. –.423kg Mình đang cần gấp

Question

Toán Lớp 5: 4tấn 23kg. ………423kg
Mình đang cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 7 tháng 2022-05-25T22:40:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 4 tấn 23 kg > 423 kg
  ____________________________________________________________
  1 tấn = 1000 kg
  => 4 tấn 23 kg = 4 × 1000 + 23 (kg) = 4023 kg
  Mà 4023 kg > 423 kg
  nên 4 tấn 23 kg > 423 kg

 2. 4 tấn 23kg > 423 kg
  Vì 4 tấn 23kg = 4 x 1000 + 23 = 4023 kg, mà 4023 kg lớn hơn 423 kg.
  Nên ta điền dấu >

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )