Toán Lớp 5: 45% của 120 là A.540 B.54 C.45 D.120

Question

Toán Lớp 5: 45% của 120 là A.540 B.54 C.45 D.120, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 9 phút 2022-04-20T00:42:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $B.54$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $45\%\:120$
  $=\dfrac{9}{20}\cdot \:120$
  $=\dfrac{9}{20}\cdot \dfrac{120}{1}$
  $=\dfrac{9\cdot \:120}{20\cdot \:1}$
  $=\dfrac{9\cdot \:120}{20}$
  $=9\cdot \:6$
  $=54$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )