Toán Lớp 5: 400 mm2 –. 3cm2 99 mm 3

Question

Toán Lớp 5: 400 mm2 ……… 3cm2 99 mm 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 1 tuần 2022-06-15T01:54:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  400 mm^2 và 3cm^2 99 mm^3
  ⇒ Không xác định được vì 3cm^2 99 mm^3 có 99 mm^3 đơn vị mm^3 ( không cùng đơn vị đo)

 2. ** Giải đáp : 400 mm^2 > 3 cm^2 99 mm^2
  ** Giải thích :
  Ta có : 1 cm^2 = 100 mm^2 nên 1 mm^2 = 1/100 cm^2
  Do đó , 400 mm^2 = 400 xx 1/100 ( cm^2 ) = 4 cm^2
  Mà 4 cm^2 > 3 cm^2 99mm^2 nên 400 mm^2 > 3 cm^2 99mm^2 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )