Toán Lớp 5: 4: Một cửa hàng có 2,5 tấn gạo. Buổi sáng bán 1/5 số gạo của cửa hàng. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu tạ gạo?

Question

Toán Lớp 5: 4: Một cửa hàng có 2,5 tấn gạo. Buổi sáng bán 1/5
số gạo của cửa hàng. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu tạ
gạo?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 23 phút 2022-06-17T12:00:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Buổi sáng bán được số tấn là:
  2,5:5=0,5 tấn
  Cửa hàng còn lại số tấn là:
  2,5-0,5=2 tấn
  Đổi 2 tấn=20 tạ
  Đáp số : 20 tạ

 2. đổi 2,5 tấn =25 tạ
  Còn lại số phần là:
  $1^{}$ -$\dfrac{1}{5}$ =$\dfrac{4}{5}$ 
  Cửa hàng còn lại:
  $25^{}$ .$\dfrac{4}{5}$=$20^{}$ (tạ)
  Đáp số : $20^{}$ tạ
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )