Toán Lớp 5: 4,6 x 63 + 25 x 0,53 + 4,6 x 37 + 0,27 x 25

Question

Toán Lớp 5: 4,6 x 63 + 25 x 0,53 + 4,6 x 37 + 0,27 x 25, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 6 tháng 2022-06-21T05:30:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. U\omegaU        
  Giải đáp:
  =485
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  4,6 . 63 + 25 . 0,53 + 4,6 . 37 + 0,27 . 25
  =4,6 . ( 63 + 37) + 25.( 0,53 + 0,27)
  =4,6 . 100 + 25 . 1
  =460 + 25
  =485

 2. Giải đáp:
  4,6 x 63 + 25 x 0,53 + 4,6 x 37 + 0,27 x 25
  =4,6 x ( 63 + 37) + 25 x ( 0,53 + 0,27)
  =4,6 x 100 + 25 x 1
  =460 + 25
  =485

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )