Toán Lớp 5: 300g=–…kg 1500g==kg 235g==…kg 95g==-.kg 1,7 ta=–kg 93kg==ta=–..

Question

Toán Lớp 5: 300g=………..kg
1500g=…………kg
235g=……………kg
95g=……………..kg
1,7 ta=……..kg
93kg=…………ta=………….tan
950kg=…………ta=………..tan
0,5 tan=……….ta=……….kg
69,45 tan=…………ta=………..kg
Dung ghi đ sai ghi s
50dm2=5m2
5ha=5000 m2
1000 dm2=10 m2
805 dm2=8,05 m2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 6 tháng 2022-06-11T10:42:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  300g=.0,3..kg 1500g=..1,5..kg 235g=..0,235..kg 95g=…..0,095….kg 1,7 ta=..170…kg 93kg=….0,93…ta=….0,093.tan 950kg=..9,5…..ta=…0,95…tan 0,5 tan=..5…ta=….50…kg 69,45 tan=…694,5..ta=….69450..kg
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  300 g = 0,3 kg
  1500 g = 1,5 kg
  235 g = 0,235 kg
  95 g = 0,095 kg
  950 kg = 9 tạ = 50 kg
  0,5 tấn = 5 tạ = 5000 kg
  69,45 tấn = 694,5 tạ = 69450 kg
  2:
  S
  S
  Đ
  Đ
  #$Thanh$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )