Toán Lớp 5: 30 % của 60 là: A. 20 B. 30 C. 40 D. 18

Question

Toán Lớp 5: 30 % của 60 là:
A. 20 B. 30 C. 40 D. 18, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 5 ngày 2022-06-20T20:11:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #Lp
  30% của 60 là :
  60:100xx30=18
  => Giải đáp : D

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                    giải
              30% của 60 là :
                 60 : 100 x 30 = 18 
                       đáp số : 18
  vậy 30 % của 60 là : 18 
  nên ta chọn đáp án : D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )