Toán Lớp 5: 3. Tim x : b) 3,6 x x – 0,4 x x = 1,2 a) 3,6 x x + 0,4 x x = 1,2 c) 4,5 : x + 1,2 : x = 5 d) 4,5 : x – 1,2 : x = 5 4. Khoanh vào chữ đặ

Question

Toán Lớp 5: 3. Tim x :
b) 3,6 x x – 0,4 x x = 1,2
a) 3,6 x x + 0,4 x x = 1,2
c) 4,5 : x + 1,2 : x = 5
d) 4,5 : x – 1,2 : x = 5
4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời dúng:
Người bán hàng bị lỗ 50 000 đồng, bằng 8% số tiền vốn bỏ ra.
Để tính số tiền vốn người đó bỏ ra, bốn bạn đã tính :
A. 50 000 8: 100
C. 50 000 x 8: 100
D. 50 000 : 8 x 100., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 1 tuần 2022-01-14T11:12:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  3. Tìm x :

  a) 3,6 x X – 0,4 x X =1,2

      X x ( 3,6 – 0,4 )   =1,2

      X x   3,2              = 1,2

               X                = 1,2 : 3,2

               X                = 0,375

  b) 3,6 x X + 0,4 x X = 1,2

        X  x (3,6 + 1,2)  = 1,2

        X  x 4,8               = 1,2

                 X                = 1,2 : 4,8

                  X               = 0,25

    c) 4,5 : x + 1,2 : x = 5

         x : (4,5 + 1,2)  = 5

        x : 4,7               = 5

              x                = 5 x 5,7

              x                = 28,5

  d) 4,5 : x – 1,2 : x = 5

       x  : (4,5 – 1,2) = 5

      x  : 3,7             = 5

             x               = 5 x 3,7

            x                = 18,5

  4.

  * Cách giải:

  Số tiền vốn người đó bỏ ra là:

  50 000 : 8 x 100 = 625 000 (đồng)

  Đ/S: 625 000 đồng

  –> Chọn D

 2. Giải đáp `+` Lời giải và giải thích chi tiết `:`

  Bài  `3:`

  `a)`

  `x xx ( 3,6 – 0,4 ) = 1,2`

  `x xx 3,2 = 1,2`

  `x = 1,2 -: 3,2`

  `x = 0,375`

  `b)`

  `x xx ( 3,6 + 1,2 ) = 1,2`

  `x xx 4,8 = 1,2`

  `x = 1,2 -: 4,8`

  `x = 0,25`

  `c)`

  `( 4,5 + 1,2 ) -: x = 5`

  `4,7 -: x = 5`

  `x = 4,7 -: 5`

  `x = 0,94`

  `d)` 

  `( 4,5 – 1,2 ) -: x = 5`

  `3,7 -: x = 5`

  `x = 3,7 -: 5`

  `x = 0,74`

  Bài  `4:`

  Số tiền vốn mà người đó bỏ ra là `:`

  `50 000 -: 8 xx 100 = 625 000` `(` đồng `)`

  Đáp số `:` `625 000`  đồng

  Giải đáp `:` `D`

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )