Toán Lớp 5: 3. Tìm 3 số tự nhiên, biết TBC của số thứ nhất và số thứ hai bằng 104, biết TBC của số thứ hai và số thứ ba bằng 138, biết TBC của số t

Question

Toán Lớp 5: 3. Tìm 3 số tự nhiên, biết TBC của số thứ nhất và số thứ hai bằng 104, biết TBC của số thứ hai và số thứ ba bằng 138, biết TBC của số thứ ba và số thứ nhất bằng 120.
[Tin nhắn đã xóa]
Bài 7. Biết điểm hai bài kiểm tra toán của An là điểm 6 và điểm 8. Hỏi điểm bài kiểm tra toán thứ ba của An phải là bao nhiêu để điểm trung bình của ba bài kiểm tra toán của An là điểm 8.
Bài 8. Một cửa hàng bán vải trong ba ngày. Ngày đầu bán được 98m, ngày thứ hai bán được hơn ngày đầu 5m nhưng kém ngày thứ ba 5m. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?
Bài 9. Tổng ba số là 234, số thứ nhất lớn hơn số thứ hai 27 đơn vị, số thứ hai lớn hơn số thứ ba 15 đơn vị. Tìm ba số đó.
Bài 10. Tìm năm số tự nhiên liên tiếp biết trung bình cộng của chúng là số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số.
BTVN: Xe thứ nhất chở được 250kg gạo, xe thứ hai chở được 320 kg, xe thứ ba chở được 450kg, xe thứ tư chở được số kg gạo bằng TBC của cả 4 xe. Hỏi xe thứ tư chở được bao nhiêu kg gạo?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 6 tháng 2022-05-25T22:22:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bài 3. 
  Tổng số thứ nhất và số thứ hai là: 104 x 2 = 208
  Tổng số thứ hai và số thứ ba là: 138 x 2 = 276
  Tổng số thứ ba và số thứ nhất là: 120 x 2 = 240
  Hiệu số thứ ba và số thứ nhất là: 276 – 208 = 68
  Số thứ nhất (số nhỏ nhất) là: (240 – 68) : 2 = 86
  Bài 7.
   Bài giải
  Nếu trung bình ba bài kiểm tra là 8 điểm thì tổng số điểm 3 bài kiểm tra là:8×3=24
  Bài kiểm tra cuối được:24-6-8=10 điểmĐáp số : 10 điểm
  Bài 8. Bài giải
  Số mét vải bán được trong ngày thứ hai là:
  98+5=103(m)
  Số mét vải bán trong ngày thứ ba là:
  103+5=108(m)
  Trung bình mỗi ngày bán được số mét vải là:
  Đáp số : 103m
  Bài 9.
  Gọi số thứ 3 là a ta được số thứ nhất và thứ hai lần lượt là: a+15+27;a+15
  Theo bài ra ta có:
  a+a+15+a+15+27=234
  3a+57=234
  3a=177
  a=59
  Số thứ 2 là:
  59+15=74
  Số thứ 3 là:
  74+27=101
  Đ/s : ST1 :….
             ST2: ……..
            ST3: ……

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )