Toán Lớp 5: 3.Một thanh sắt dài 5dm cân nặng 39kg. Hỏi thanh sắt cùng loại và dài 7,5dm cân nặng bao nhiêu ki -lô -gam? 4.Một thửa ruộng hình chữ n

Question

Toán Lớp 5: 3.Một thanh sắt dài 5dm cân nặng 39kg. Hỏi thanh sắt cùng loại và dài 7,5dm cân nặng bao nhiêu ki -lô -gam?
4.Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 22,5m và có diện tích bằng diện tích một cái sân hình vuông cạnh 27m. Tính chiều dài của thửa ruộng.
5.Tổng của hai số là 9. Nếu thêm vào số lớn 0,4 đơn vị và bớt ở số bé đi 0,4 đơn vị thì số bé bằng 2/3 số lớn. Tìm hai số đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 2 ngày 2022-05-01T03:59:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  3.
    Thanh sắt dài 1 dm thì nặng số ki-lô-gam là:
         39 : 5 = 7,8 (kg)
    Thanh sắt dài 7,5 dm thì nặng số ki-lô-gam là:
         7,8 × 7,5 = 58,5 (kg)
              Đáp số:   58,5 kg
  4.
     Diện tích của thửa ruộng là:
         27 × 27 = 729 (m²)
     Chiều dài của thửa ruộng là:
          729 : 22,5 = 32,4 (m)
                    Đáp số: 32,4 m
  5. 
  Khi thêm vào số lớn 0,4 đơn vị và bớt ở số bé 0,4 đơn vị thì số bé thì tổng 2 số không thay đổi .
  Số lớn là :
  9 : ( 2 + 3 ) × 3 = 5,4
  Số bé là :
  9 – 5,4 = 3,6
     Đáp số : Số lớn là: 5,4
                   Số bé là: 3,6
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  3) Thanh sắt cùng loại và dài 7,5dm cân nặng là
  39:5×7.5= 58.5 kg
  4) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là
  27×27=729 m²
  chiều dài của thửa ruộng là
  729:22.5=32.4 m
  5)
  Khi thêm vào số lớn 0,4 đơn vị và bớt ở số bé 0,4 đơn vị thì số bé thì tổng 2 số không thay đổi .
  Số lớn là :
  9 : ( 2 + 3 ) × 3 = 5,4
  Số bé là :
  9 – 5,4 = 3,6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )