Toán Lớp 5: 3,5 tấn bằng bao nhiêu kg 5.000 m2 bằng bao nhiêu ha 515 dm2 bằng bao nhiêu m2

Question

Toán Lớp 5: 3,5 tấn bằng bao nhiêu kg
5.000 m2 bằng bao nhiêu ha
515 dm2 bằng bao nhiêu m2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 7 tháng 2022-05-25T21:17:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. \text{Giải đáp:}
  \text{3,5 tấn = 3.500 kg}
  \text{5.000 m² = 0,5 ha}
  \text{515 dm² = 5,15 m²}
  \text{Giải thích:}
  \text{1 tấn = 1.000 kg}
  \text{1 ha = 10.000 m²}
  \text{1 m² = 100 dm²}

 2. $\text{3 tấn = 3000 kg}$
  $\text{0,5 tấn = 500 kg}$
  $\text{⇒ 3,5 tấn = 3500 kg}$
  $\text{1 ha = 10 000 m²}$
  $\text{⇒ 5000 m² = 5000 : 10 000 = 0,5 ha}$
  $\text{5 m² = 500 dm²}$
  $\text{⇒ 515 dm² = 515 : 100 = 5,15 m²}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )