Toán Lớp 5: 3/5 : x =1/2 x=-.. x=-.

Question

Toán Lớp 5: 3/5 : x =1/2
x=……
x=….., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 38 phút 2022-05-31T22:56:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 3/5 :x=1/2

  x=3/5 :1/2

  x=3/5 ×2/1

  x=6/5

  Vậy x=6/5

   

 2. 3/5:x=1/2

        x=3/5:1/2

        x=6/5

  \text{# Mạc}

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )