Toán Lớp 5: ( 26,45 + 45,12 + 12,43 ) : 2 ( 12,7 + 19,99 + 45,24 + 38,04) : 2

Question

Toán Lớp 5: ( 26,45 + 45,12 + 12,43 ) : 2
( 12,7 + 19,99 + 45,24 + 38,04) : 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 1 tuần 2022-04-14T03:39:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải chi tiết:
  a) ( 26,45+45,12+12,43):2
  =(71,57+12,43):2
  =84:2
  =42
  b) (12,7+19,99+45,24+38,04):2
  =(32,69+83,28):2
  =115,97:2
  =57,985
                                                   
  @uniquetimehunter
                                                   

 2. Giải đáp:
  42
  57,985( em tự lm tròn nha, xem thầy giáo yêu cầu lm tròn đến số thập phân thứ bao nhiêu)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (26,45+45,12+12,43):2= (71,57+12,43):2=42
  (12,7 + 19,99 + 45,24 + 38,04) : 2=(32,69+83,28):2=57,985( cái này cx thế nhé)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )