Toán Lớp 5: 25,08×100=???; 5,32×1000=… ; 5,328×10=… ; 4,061×100=… ; 0,894×1000=…

Question

Toán Lớp 5: 25,08×100=???; 5,32×1000=… ; 5,328×10=… ; 4,061×100=… ; 0,894×1000=…, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 1 tuần 2022-06-11T20:08:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải chi tiết:
  Nhân với số 10,100,1000,… thì thêm gấp 10,100,1000,… lần vào số đó.
  25,08xx100=2508
  5,32xx1000=5320
  5,328xx10=53,28
  4,061xx100=406,1
  0,894xx1000=894
                                               
  @uniquetimehunter
                                               

 2. 25,08 xx 100 = 2508
  5,32 xx 1000 = 5320
  5,328 xx 10 = 53,28
  4,061 xx 100 = 406,1
  0,894 xx 1000 = 894
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )