Toán Lớp 5: 248,5-.48,18 2kg 50g-.2500g 5,4+3,8-.6,3 Đặt tính 6,35+28,13 58,9-24,34 28,12×3,5 42,7:7 Giá trị biểu thức (128,4-73,2):2,4-1

Question

Toán Lớp 5: 248,5…..48,18
2kg 50g…..2500g
5,4+3,8…..6,3
Đặt tính
6,35+28,13
58,9-24,34
28,12×3,5
42,7:7
Giá trị biểu thức
(128,4-73,2):2,4-18,23. 2022×5,5-2022×4,5
Một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài 30 mét, chiều rộng 10 mét . Trên thửa đất đó người ta dành ra 60% đất để trồng rau. Tính diện tích đất chưa trồng rau
Tìm x
X×4,8× x × 5,2=75,6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 2 ngày 2022-04-19T10:00:59+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bài 1:
  a)248,5 > 48,18
  b) 2kg 50g < 2500g
  c) 5,4+3,8 > 6,3
  Bài 2:
  a) 6,35 + 28,13 = 34,48
  b) 58,9 – 24,34 = 34,56
  c) 28,12 × 3,5 = 98,42
  42,7 : 7 = 6,1
  Bài 3: Giá trị biểu thức:
  a) ( 128,4 – 73,2 ) : 2,4 – 18,23
  = 55,2 : 2,4 – 18,23
  = 52,8 – 18,23
  = 34,57
  b) 2022 × 5,5 – 2022 × 4,5
  = 2022 x ( 5,5 – 4,5 )
  = 2022 x 1
  = 2022
  Bài 4: Một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài 30 mét, chiều rộng 10 mét . Trên thửa đất đó người ta dành ra 60% đất để trồng rau. Tính diện tích đất chưa trồng rau.
                                                   Bài giải
  Diện tích thửa đất đó là:
         30 x 10 = 300 ( m² )
  Diện tích trồng rau là:
         300 x 60% = 180 ( m² )
  Diện tích chưa trồng rau là:
         300 – 180 = 120 ( m² )
                                                   Đáp số: 120m²
  Bài 5: Tìm X
  X × 4,8 × X × 5,2 = 75,6
  X × ( 4,8 + 5,2 ) = 75,6
  X × 10 = 75,6
  X          = 75,6 : 10
  X          = 7,56

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )