Toán Lớp 5: 234 đơn vị và 9 phần nghìn 7 nghìn, 2 đơn vị, 25 phần chục nghìn

Question

Toán Lớp 5: 234 đơn vị và 9 phần nghìn
7 nghìn, 2 đơn vị, 25 phần chục nghìn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 2 tháng 2022-12-21T01:08:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  234 đơn vị và 9 phần nghìn → 234,009
  7 nghìn, 2 đơn vị, 25 phần chục nghìn → 702,0025
  Xin ctlhn !
   

 2. 234,009
  → 234 đơn vị và 9 phần nghìn = 234$\frac{9}{1000}$ = 234,009 
  7002,0025
  → 7 nghìn, 2 đơn vị, 25 phần chục nghìn = 7002$\frac{25}{10000}$  =  7002,0025 
  20,00002
  → 20 đơn vị, 2 phần trăm nghìn = 20$\frac{2}{100000}$ = 20,00002
  @Roa
  $#Hoidap247$
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )