Toán Lớp 5: 23 : y – 1 : y – 1 : y + 79 : y= 45,67

Question

Toán Lớp 5: 23 : y – 1 : y – 1 : y + 79 : y= 45,67, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 3 tháng 2022-06-16T22:21:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  23:y-1:y-1:y+79:y=45,67
  =>(23-1-1+79):y=45,67
  =>100:y=45,67
  =>y=100:45,67
  =>y=100/(45,67)=10000/4567
  Vậy y=10000/4567

 2. 23 : y – 1 : y – 1 : y + 79 : y= 45,67
  =>(23-1-1+79) : y = 45,67
  =>100 : y = 45,67
  => y = 100 : 45,67
  => y = $\frac{10000}{4567}$ ( mình ghi dưới dạng phân số vì nếu ghi dưới dạng số thập phân sẽ rất dài ) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )