Toán Lớp 5: 2 mảnh bìa có diện tíchs bằng nhau .Mảnh thứ nhất là hình tam giác có đồ đang căng đấy là 40cm chiều cao 20cm .Mảnh thứ hai là hìn

Question

Toán Lớp 5: 2 mảnh bìa có diện tíchs bằng nhau .Mảnh thứ nhất là hình tam giác có đồ đang căng đấy là 40cm chiều cao 20cm .Mảnh thứ hai là hình vuông . Tính chu vì của mảnh bìa hing vuông, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 7 ngày 2022-04-13T02:49:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{Diện tích mảnh bìa hình vuông là :}$
  $(40×20):2=400(cm^2)$
  $\text{Mà diện tích hình vuông: cạnh × cạnh}$
  $⇒$ $\text{1 cạnh của hình vuông là: 20cm (Vì 20×20=400).}$
  $\text{Vậy chu vi mảnh bìa hình vuông là:}$
  $20×4=80(cm)$
  $\text{Đáp số: 80cm.}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   diện tích hình tam giác là:
          40 x 20 : 2 = 400(cm2)
  vì diện tích hình tam giác bằng hình vuông nên diện tích hình vuông là 40 cm2
  1 cạnh của hình vuông là:
          400 : 20 = 20(cm)
  chu vi hình vuông là:
          20 x 4 = 80(cm)
                          đ/s: 80cm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )