Toán Lớp 5: 1tìm x trong phép chia có dư a,X:3,1=1,47(dư 0,013) b,X:0,5+X:0,5=0,75 2.Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 50,2,ch

Question

Toán Lớp 5: 1tìm x trong phép chia có dư
a,X:3,1=1,47(dư 0,013) b,X:0,5+X:0,5=0,75
2.Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 50,2,chiều rộng bằng nửa chiều chiều dài.Tính diện tích, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 1 tháng 2022-04-07T13:21:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a ]
  X : 3 , 1 = 1 , 47 [ dư 0 , 013 ]
  X           = 1 , 47 × 3 + 0 , 013
  X           = 4 , 57
  B ]
  X : 0,5 + X : 0,5 = 0,75
  X × 2 + X × 2    = 0 , 75
  X × [ 2 + 2 ]       = 0 , 75
  X × 4                  = 0 , 75 
  X                         = 0 , 75 : 4
  X                         = 0 , 1875
  2 ] BÀI GIẢI
  Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là :
  50,2 : 2 = 25,1 [m ]
  Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :
  50,2 x 25,1 = 1260,02 [ m2 ]
  đáp số : ……….
     

 2. Câu $1)$
  a)x:3,1=1,47 ( dư $0,013$ )
  =>x=1,47 . 3,1+0,013
  =>x=4,57
   Vậy x=4,57
  b)x:0,5+x:0,5=0,75
  =>x.2+x.2=0,75
  =>x(2+2)=0,75
  =>4x=0,75
  =>x=0,75:4
  =>x=1875
  Vậy x=0,1875
  Giải thích :
  – Muốn tìm số bị chia khi biết thương, số chia và dư. Ta lấy thương nhân với số chia rồi cộng với dư
  Kí hiệu : a:b=c ( dư $d$ ) =>a=cb+d
  – a:0,x=a: x/10
  Câu $2)$
   Chiều rộng thửa ruộng đó là :
    50,2:2=25,1(m)
    Diện tích thửa ruộng đó là :
    50,2.25,1=1260,02(m²)
        Đáp số : $1260,02m²$
  Giải thích :
  – Diện tích hình chữ nhật $=$ Chiều dài $×$ chiều rộng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )