Toán Lớp 5: 1Một người bỏ ra 42000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 52 500 đồng. Hỏi: a) Tiền bán rau bao nhiêu phầ

Question

Toán Lớp 5: 1Một người bỏ ra 42000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 52 500 đồng. Hỏi:
a) Tiền bán rau bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?
b) Người đó lãi bao nhiêu phần trăm ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tháng 2022-03-14T19:38:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   a) 125 %
  b) 25 %
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                                   Giải
  a) Tiền bán rau bằng số phần trăm tiền vốn là :
                      ( 52 500 ÷ 42 000 ) × 100 = 125 %
           b)    Người đó lãi số phần trăm là :
                           125 % – 100 % = 25 %
                                     Đáp số : a) 125 %
                                                   b) 25 %

 2. Câu trả lời:
  Tóm tắt:
  Vốn : 42 000 đồng
  Bán : 52 500 đồng
  52 500 : 42 000 = …%
  Lãi :…%
  a) so với tiền vốn thì tiền bán rau bằng:
  52 500 : 42 000 = 1,25 = 125%
  b) Người đó đã lãi:
  Đáp án chi tiết
  Số phần trăm tiền vốn là: 52500: 42000= 125% Số
  phần trăm tiền lãi là: 125% – 100% = 25%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )