Toán Lớp 5: 1715 viết bằng số la mã làm sao

Question

Toán Lớp 5: 1715 viết bằng số la mã làm sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 1 tuần 2022-01-13T01:37:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có quy ước chữ số La Mã như sau:

  `I` `->` `1`

  `V` `->` `5`

  `X` `->` `10`

  `C` `->` `100`

  `D` `->` `500`

  `M` `->` `1000`

  Mà `1715 = 1000 + 500 + 100 + 100 + 10 + 5`

  `=>` Theo quy ước, ta viết $MDCCXV$

 2. `@` Tham khảo `@`

  `1715= MDCCCXV`

  `M: 1000` năm

  `D: 500` năm 

  `C: 100` năm

  `X: 10` năm

  `V: 5` năm

  `=>MDCCCXV=  1000+500+100+100+10+5= 1715`

  `#Jo`

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )