Toán Lớp 5: 17,77+(37,44+33,79)-12,67. 199-(12,5+32,75)+122,2. NL:LÔ,ai rảnh hem

Question

Toán Lớp 5: 17,77+(37,44+33,79)-12,67.
199-(12,5+32,75)+122,2.
NL:LÔ,ai rảnh hem, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2022-12-22T08:53:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 17,77 + (37,44 + 33,79) – 12,67
  = (17,77 – 12,67) + (37,44 + 33,79)
  = 5,1 + 71,23
  = 76,33
  ____________
  199-(12,5+32,75)+122,2
  = (199 +122,2) – (12,5 + 32,75)
  = 321,2 – 45,25
  = 275,95

 2. Giải đáp:
    17,77+(37,44+33,79)-12,67
  =17,77+71,23-12,67
  =89-12,67
  =76,33
    199-(12,5+32,75)+122,2
  =199-45,25+122,2
  =153,75 + 122,2
  =275,95
            @tuanbach1104         
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )