Toán Lớp 5: 17,5 : y – 7,5 : y = 0,25 Tìm giá trị của y

Question

Toán Lớp 5: 17,5 : y – 7,5 : y = 0,25
Tìm giá trị của y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 2 tháng 2022-02-17T05:52:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  y=40

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  17,5 : y -7,5:y=0,25

  (17,5 – 7,5):y=0,25

  10:y=0,25

  y=10: 0,25

  y=10 : 1/4

  y=10.4

  y=40

  Vậy y=40

 2. Giải đáp + giải thích các bước giải : 

  $\\$ 17,5 : y – 7,5 : y = 0,25

  $\\$ (17,5 – 7,5) : y = 0,25

  $\\$ 10 : y = 0,25

  $\\$ y = 10  :0,25

  $\\$ y = 10 : 1/4

  $\\$ y = 10. 4

  $\\$ y =40

  $\\$ Vậy : y = 40

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )