Toán Lớp 5: 16 ha 15m2 = ha Mn giup em voi a

Question

Toán Lớp 5: 16 ha 15m2 = ha
Mn giup em voi a, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 1 tháng 2022-03-11T21:28:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{16 ha 15 m² = 16 , 0015 ha}$
  $\text{⇒ vì 1 ha = 10 000 m² mà 1 m² = 0 , 0001 ha}$
  $\text{nên 16 ha 15 m² = 16 , 0015 ha}$
   

 2. $\text{15 m² = 0,0015 ha}$
  $\text{16 ha 15 m² = 16 + 0,0015 = 16,0015 ha}$
  $\text{Vậy 16 ha 15 m² = 16,0015 ha}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )