Toán Lớp 5: 153. Một hình thoi có diện tích là 175 cm² chiều cao là 3,5cm. Tính chu vi của hình thoi đó.

Question

Toán Lớp 5: 153. Một hình thoi có diện tích là 175 cm² chiều cao là 3,5cm. Tính chu vi của hình thoi đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 4 tuần 2022-06-01T00:32:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Cạnh hình thoi là: 175:3,5=50(cm)
   Chu vi hình thoi là: 50×4=200(cm)
                 Đáp số: 200 cm

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{1 cạnh của hình thoi có số xăng-ti-mét là:}$
  $\text{175 ÷ 3,5 = 50 (cm)}$
  $\text{Chu vi hình thoi là:}$
  $\text{50 × 4 = 200 (cm)}$
  $\text{D/S : 200 cm}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )