Toán Lớp 5: 15% của x là 19,2.giá trị của x là bao nhiêu

Question

Toán Lớp 5: 15% của x là 19,2.giá trị của x là bao nhiêu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 7 ngày 2022-04-14T11:37:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   15%*x=19,2

  $\frac{3}{20}$*x=19,2

  x=19,2:$\frac{3}{20}$ 

  x=19,2*$\frac{20}{3}$ 

  x=128

  Vậy x=128

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

 2. Vậy x=19,2×100%/15%=1920:15=128

  Vậy số đó là 128

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )