Toán Lớp 5: 15% cuả 200kg là ? 5m2 8cm2 = m2 10,6 ha= 1060( điền đơn vị vào) 21,43km= m

Question

Toán Lớp 5: 15% cuả 200kg là ?
5m2 8cm2 = m2 10,6 ha= 1060( điền đơn vị vào)
21,43km= m 3740g=3……470……, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 6 tháng 2022-06-21T06:13:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  15% cuả 200kg là 30kg

  ⇒ 200: 100×15= 30 kg

  5m2 8cm2 = 5,0008 m2 

  10,6 ha= 1060  dm

  21,43km= 21430m

 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:

  15% cuả 200kg là 30kg

  ⇒ 200: 100×15= 30 kg

  5m2 8cm2 = 5,0008 m2 

  10,6 ha= 1060  dm

  21,43km= 21430m

  3740g=3kg740g

  mong mod ko  xóa  câu  trả  lời  của  em

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )