Toán Lớp 5: 14 người làm xong một con đường trong 5 ngày. Hỏi 35 người làm xong con đường đó trong bao nhiêu ngày? (Biết sức làm của mỗi người như

Question

Toán Lớp 5: 14 người làm xong một con đường trong 5 ngày. Hỏi 35 người làm xong con đường đó trong bao nhiêu ngày? (Biết sức làm của mỗi người như nhau) * chỉ cần đáp án thôi nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 6 tháng 2022-06-16T02:02:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1 người làm xong con đường hết số ngày là : 
  14\times5=70 ( ngày )
  35 người làm xong con đường đó trong số ngày là : 
  70:35=2 ( ngày )
  Đáp số : 2 ngày
   

 2. Giải đáp:
   2 ngày
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   35 người làm xong con đường mất số ngày là
          14 x 5 : 35 = 2 ngày

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )