Toán Lớp 5: 13 tan 31 kg=–…tan 1 tan 10 kg==..tan Dung ghi Đ sai ghi S 24dm2 5cm2=24,05 dm2 10 kg 20 g=10,2 kg 37 m2 79 cm2=37,

Question

Toán Lớp 5: 13 tan 31 kg=………..tan
1 tan 10 kg=…………..tan
Dung ghi Đ sai ghi S
24dm2 5cm2=24,05 dm2
10 kg 20 g=10,2 kg
37 m2 79 cm2=37,079m2
5020g=5,02 kg, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 2 tuần 2022-06-11T14:00:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 13 tấn 31 kg = 13,031 tấn
  1 tấn 10 kg = 1,01 tấn
  24 dm^2 5 cm^2 = 24,05 dm^2
  → Đúng
  10 kg 20 g = 10,2 kg
  → Sai
  37 m^2 79 cm^2 = 37,079 m^2
  → Sai
  5020 g = 5,02 kg
  → Đúng

 2. 13 tấn 31 kg = 13,031 tấn
  1 tấn 10 kg = 1,01 tấn
  ====================
  24 dm^2 5 cm^2 = 24,05 dm^2
  → Đ
  10 kg 20 g = 10,2 kg
  → S
  37 m^2 79 cm^2 = 37,079 m^2
  → S
  5020 g = 5,02 kg
  → Đ
  ====================
  1 tấn = 0,001 kg
  1 dm^2 = 100 cm^2
  1 cm^2 = 0,01 dm^2
  1 m^2 = 10000 cm^2
  1 cm^2 = 0,0001 m^2
  1 kg = 1000 g 
  1 g = 0,001 kg

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )