Toán Lớp 5: 13,5:2,6 = – Lm hàng dọc vs ạ

Question

Toán Lớp 5: 13,5:2,6 = ….
Lm hàng dọc vs ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 6 tháng 2022-06-11T09:03:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-5-13-5-2-6-lm-hang-doc-vs-a

 2. Giải đáp:
  -> Không thể chia hết, dư.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bước 1: Ghi phép chia 13,5 ÷ 2,6 vào vở.
  Bước 2: Đếm chữ số hàng thập phân của số chia, ta từ đó sẽ dịch dấu phẩy của cả hai số sang hướng đếm giống nhau, 1 dịch 1.
  Bước 3: Sau khi đã dịch dấu phẩy, ta sẽ chia nó giống như chia số tự nhiên. Lấy 135 ÷ 26.
  Bước 4: Chia đến số dư tạm thời, dừng lại, bắt đầu đánh lại dấu phẩy ( đây là trường hợp ngoại lệ vì chữ số này không thể chia hết cho nhau, ngoài ra nó còn giới hạn số).
  Tóm tắt:
   – 13,5 ÷ 2,6 = ??
  Vì chỉ cách có hàng thập phân ngoài 1 số nên ta có:
  – 13,5 ÷ 2,6 = Cả hai số x 1 được ra số tự nhiên 135 ÷ 26.
  Bắt đầu chia, 135 không chia hết cho 26 nên ta lấy số nhân gần nhất là 5 với kết quả 130.
  -> Dư 5, ta hạ 5 xuống và thêm số 0 đằng sau.
  Bắt đầu chia tiếp, ta có số nhân là 1 và kết quả ra 26 ( số giữ nguyên).
  -> Dư 24, ta thêm số 0 đằng sau.
  Bắt đầu chia tiếp, lúc này ta lấy 240 ÷ 26 và bằng 9, với kết quả nhân ra là 234.
  -> Dư 6, ta thêm số 0 đằng sau.
  Bắt đầu chia tiếp, ta lại có thêm được kết quả số nhân là 2 và đáp án 26 x 2 là bằng 52.
  -> Dư 8, ta lại thêm số 0 vào đằng sau.
  Bắt đầu chia tiếp, ta có được số nhân là 3 và kết quả nhân giữa số chia và 3 là 78.
  -> Dư 2, ta dừng lại và thêm dấu phẩy.
  ⇔ Đính chính không chia nữa là vì số đã đủ cân bằng, và đương nhiên con số này sẽ không bao giờ chia hết, cứ chia nó đều sẽ dư vì nó là số không giới hạn.
  Kết luận: 13,5 ÷ 2,6 = 5,1923 ( dư 2 ). 
   

  toan-lop-5-13-5-2-6-lm-hang-doc-vs-a

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )