Toán Lớp 5: x – 123 = 7 x 3 x + 34 = 4 x6

Question

Toán Lớp 5: x – 123 = 7 x 3 x + 34 = 4 x6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 1 tuần 2022-06-16T00:46:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x – 123 = 7 xx 3
  x – 123 = 21
  x          = 21 + 123
  x          = 144
  ___________________________
  x + 34 = 4 xx 6
  x + 34 = 24
  x         = 24 – 34
  x         = -10
  $#No copy$
   

 2. Answer
  x – 123 = 7 xx 3
  x – 123 = 21
  x = 21 + 123
  x = 144
  $\text{Vậy}$ x = 144
  ________________
  x + 34 = 4 xx 6
  x + 34 = 24
  x = 24 – 34
  x = -10
  $\text{Vậy}$ x = -10
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )