Toán Lớp 5: 11. Một cửa hàng bán một cái váy với giá 300000 đồng thì được lãi 25% so với tiền vốn. Hỏi tiền vốn của cái váy đó là bao nhiêu tiền? 1

Question

Toán Lớp 5: 11. Một cửa hàng bán một cái váy với giá 300000 đồng thì được lãi 25% so với
tiền vốn. Hỏi tiền vốn của cái váy đó là bao nhiêu tiền?
12. Một cửa hàng bán một quyển sách với giá 220000 đồng thì được lãi 10% so với
tiền vốn. Hỏi tiền vốn quyển sách đó là bao nhiêu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 34 phút 2022-06-11T21:54:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. 11 .
  Tiền vốn của cái váy đó là :
  300000 : 100 x 25 = 75 000 ( đồng )
  Đáp số : 75 000 đồng
  12 .
  Tiền vốn quyển sách đó là :
  220 000 : 100 x 10 = 22 000 ( đồng )
  Đáp số : 22 000 đồng
  Cho mình nhất nha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )