Toán Lớp 5: 102m2 9dm2=10290dm2 102m2 9dm2=10209dm2 52dm2 40cm2=5240cm2 52dm2 40cm2=52400cm2 Câu nào đúng câu nào sai

Question

Toán Lớp 5: 102m2 9dm2=10290dm2
102m2 9dm2=10209dm2
52dm2 40cm2=5240cm2
52dm2 40cm2=52400cm2
Câu nào đúng câu nào sai, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 3 tuần 2022-06-18T06:49:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu nào sai:
  102m² 9dm²=10290dm²          S
  102m² 9dm²=10209dm²          Đ
  52dm² 40cm²=5240cm²            Đ
  52dm² 40cm²=52400cm²           S
  Vì ta quy đổi

 2. 102m^2 9dm^2=10290dm^2                 S
  vì 10200 + 9 = 10209
  102m^2 9dm^2=10209dm^2                 Đ
  vì 10200 + 9= 10209
  52dm^2 40cm^2=5240cm^2                 Đ
  vì 5200 + 40 = 5240
  52dm^2 40cm^2=52400cm^2                S
   vì 5200 + 40 = 5240

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )