Toán Lớp 5: 10,54+68,42-2,703÷(6,002×2,729) 78,438+183,392×24,943

Question

Toán Lớp 5: 10,54+68,42-2,703÷(6,002×2,729)
78,438+183,392×24,943, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 1 tháng 2022-04-07T16:53:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. @Thủy#Hoidap247
  a. 10,54 + 68,42 – 2,703 : ( 6,002 x 2,729 )
  = 10,54 + 68,42 – 2,703 : 16,379 458
  = 10,54 + 68,42 – 0,1 650 237 755
  = 78,96 – 0,1 650 237 755
  = 78,79 497 622.
  b. 78,438 + 183,392 x 24,943
  = 78,438 + 4574, 346 656
  = 4652,784 656.
  Hai kết quả ở hai phép tính trên ra to thật! 🙂
  Chúc ban học tốt !!! ^^

 2. a) 10,54 + 68,42 – 2,703 ÷ ( 6,002×2,729 )
  = 10,54 + 68,42 – 2,703 : 16,379458
  = 10,54 + 68,42 – 0,1650237
  = 78,794977
  b) 78,43 + 183,392 × 24,943
  = 78,43 + 4574,3466
  = 4652,7766
  #BTS

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )