Toán Lớp 5: (10,12+99)+(12,14+99)+(14,16+99)+(16,18+99)+…

Question

Toán Lớp 5: (10,12+99)+(12,14+99)+(14,16+99)+(16,18+99)+…, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 3 tháng 2022-02-18T12:24:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (10,12+99)+(12,14+99)+(14,16+99)+(16,18+99)

  (10,12+16,18)+(12,14+14,16)+99

  =  26,3+26,3+99

  =   52,6+99

  =     151,6

   

 2.        (10,12+99) + (12,14+99) + (14,16+99) + (16,18+99)

  = (10,12 + 16,18) + (12,14 + 14,16) + 99

  =  26,3 + 26,3 + 99

  =   52,6 + 99

  =     151,6

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )