Toán Lớp 5: 1. Viết số thập thích hợp vào chỗ chấm: a) 2 phút 48 giây= phút g) 20m² 7cm² = ………….. m² b) 1 giờ 20 phút = gi

Question

Toán Lớp 5: 1. Viết số thập thích hợp vào chỗ chấm:
a) 2 phút 48 giây= phút g) 20m² 7cm² = ………….. m²
b) 1 giờ 20 phút = giờ h) 2,5 tấn = …………. kg
c) 5 m²=…………….m² i) 2 $\dfrac{1}{4}$ giờ = giờ
d) 1,875 m² = ………….. dm² k) 5,6 tạ = kg
e) 8m2 80dm2 = m² l) 10hm2 15m2 = hm²
5. Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi, ba năm trước tuổi mẹ bằng $\dfrac{7}{3}$ tuổi con. Tính tuổi mẹ, tuổi con hiện nay., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 3 tuần 2022-06-08T02:38:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1. Viết số thập thích hợp vào chỗ chấm:
  a) 2 phút 48 giây=  2,8 phút
  g) 20m² 7cm² = 20,07………….. m²
  b) 1 giờ 20 phút =   1,33333  giờ ( Cái này điền phút thì đúng hơn )
  h) 2,5 tấn = …2500………. kg
  c) 5 m²=…5………….m²
  i) 2 $\frac{1}{4}$  giờ = = 2,25 giờ
  d ) 1,875 m² = …187,5……….. dm²
  k) 5,6 tạ =  560 kg
  e) 8m2 80dm2 = 8,8  m²
  l) 10hm2 15m2 =  10,0015hm²
  5. Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi, ba năm trước tuổi mẹ bằng  tuổi con. Tính tuổi mẹ, tuổi con hiện nay.
   Gỉai: 
  Vì hiệu số tuổi 2 mẹ con không thay đổi theo thời gian nên 3 năm trước mẹ vẫn hơn con 28 tuổi
  Tuổi mẹ 3 năm trước là : 28 : ( 7 – 3 ) x 7 = 49 tuổi 
  Tuổi mẹ hiện nay là : 49 + 3 = 52 tuổi
  Tuổi con hiện nay là : 52 – 28 = 24 tuổi 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )