Toán Lớp 5: 1 và 1/2 +8/7= 5/6 : 4/3 * 4/5 = giải hộ em vớí

Question

Toán Lớp 5: 1 và 1/2 +8/7=
5/6 : 4/3 * 4/5 =
giải hộ em vớí, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 1 tháng 2022-03-09T09:21:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  37/14 
  1/2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 1/2 +8/7
  = {1xx2+1}/2 +8/7  
  =  3/2 + 8/7
  = 21/14 + 16/14
  = 37/14
  $\\$
  5/6 : 4/3 xx 4/5
  = 5/6 xx 3/4 xx 4/5
  = {5 xx 3 xx 4}/{6 xx 4 xx 5}
  = 1/2

 2. 1 1/2+8/7
  =3/2+8/7
  =21/14+16/14
  =37/14
  5/6:4/3×4/5
  =5/6×3/4×4/5
  =(5×3×4)/(6×4×5)
  =3/6
  =1/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )